φωνή) обнимать, становиться приверженцем,


φωνή) обнимать, становиться приверженцем,
[аспартос] επ. непосеянный, незасеянный,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.